Головне управління ДПС
в Івано-Франківській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Міністерство фінансів затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення

опубліковано 16 червня 2021 о 08:43

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області повідомляють, що наказом Міністерства фінансів України від 14 травня 2021 року № 266 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування окремих положень статті 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування.

В цій консультації надано роз’яснення на питання, які стосуються:

- сировинних товарів та товарів, що мають біржове котирування;

- критеріїв визнання операцій реструктуризації бізнесу контрольованими;

- специфіки подання Повідомлення про укладання контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;

- застосування 30% коригувань фінансового результату у випадках:

- надання документів, що підтверджують сплату нерезидентом податку на прибуток;

- здійснення операцій через комісіонера – резидента;

- підтвердження платником податку відповідності цін принципу «витягнутої руки» згідно з процедурою, встановленою статтею 39 Кодексу;

- встановлення невідповідності цін принципу «витягнутої руки».

В частині особливостей застосування положень щодо сировинних товарів та товарів, що мають біржове котирування, роз’яснено, що оскільки постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1221, якою затверджено Перелік сировинних товарів, набула чинності з 1 січня 2021 року, норми Кодексу щодо контрольованих операцій з сировинними товарами застосовуються починаючи з 1 січня 2021 року. Крім того, зазначено, що якщо платник податків у період з 1 січня 2020 року по 22 травня 2020 року (включно) використовував норми Кодексу стосовно операцій з товарами, які мають біржове котирування, такий підхід може застосовуватись і надалі в період з 23 травня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно) при наявності належного обґрунтування використання методу порівняльної неконтрольованої ціни та біржових котирувань як джерела інформації у документації з трансфертного ціноутворення.

Щодо критеріїв визнання операцій реструктуризації бізнесу контрольованими пояснюється, що підпункт 39.2 Податкового кодексу, яким визначені господарські операції для цілей ТЦУ, не є вичерпним, а отже будь-які його уточнення, зокрема, щодо операцій реструктуризації бізнесу, не вважаються розширенням переліку операцій для цілей контролю трансфертного ціноутворення.

Щодо застосування 30% коригувань фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 Кодексу надано роз’яснення стосовно:

документу, що свідчитиме про сплату податку нерезидентом, організаційно правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, у відповідній державі у періоді здійснення операції;

коригування фінансового результату, що здійснюється комітентом-резидентом, оскільки право власності на товар (роботи, послуги) переходить безпосередньо від такого комітента до покупця – нерезидента, або від постачальника (продавця) – нерезидента до комітента;

обсягу інформації, який вважається достатнім для належного обґрунтування відповідності ціни або показника рентабельності принципу «витягнутої руки»;

коригування, що здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання або продажу товарів (робіт та послуг) та вартістю, розрахованою виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», яке може бути як меншим за 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) у відповідних операціях, так і більшим.

Детальніше з узагальнюючою податковою консультацією можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів України за посиланням:

https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_266.pdf