Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Оновлено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків

опубліковано 06 листопада 2020 о 11:21

Міністерство фінансів України наказом від 07.09.2020 року №548 виклав у новій редакції Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Таким чином Порядок приводиться у відповідність до п. 77.2 та 77.4 ПКУ щодо порядку проведення документальних планових перевірок, внесених  Законом №466-IX.

Як і раніше, річний план-графік оприлюднюватиметься на офіційному вебсайті ДПСУ до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлюватися річний план-графік буде у разі його коригування.

Але  внесення змін до плану-графіка перевірок на поточний рік допускатиметься тепер не частіше одного разу у першому та одного разу у другому кварталах такого року, крім:

-          випадків, коли зміни пов'язані зі змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка,

-          та/або виправлення технічних помилок.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році (інших, ніж зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок), може бути розпочата:

- не раніше ніж 1 липня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка  на поточний рік у першому кварталі такого року,

- не раніше ніж 1 жовтня поточного року у разі внесення змін до плану-графіка на поточний рік у другому кварталі такого року.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПСУ до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок - до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).

Також наказом затверджується оновлений перелік ризиків від провадження господарської діяльності платників податків з урахуванням галузевої специфіки, регіональної специфіки, результатів попередніх аудитів, судової практики та даних, які можуть бути отримані від державних органів («відкритих джерел»), відповідно до вимог розпорядження КМУ № 542-року та їх поділ за ступенями ризику.

Крім того, змінюється назва контролюючого органу на ДПСУ та виключаються норми, які не належать до сфери регулювання Порядку №524 після прийняття постанови КМУ від 18.12.2018 року №1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України».  Зокрема, виключені посилання на положення Митного кодексу України, а саме що план-графік документальних планових перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, складається з квартальних планів-графіків відповідно до вимог статті 346 МКУ.

Також з переліку критеріїв ризику виключені критерії ризику платників податків – учасників зовнішньоекономічної діяльності, які перевіряються з питань дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, та з розділу І плану-графіка виключено підрозділ C «Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики несплати податків та плануються до перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи».

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 жовтня 2020 р. за N 1064/35347 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.