Головне управління ДПС
в Івано-Франківській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

10 серпня п.р. – граничний термін подання декларації з податку на прибуток підприємств

опубліковано 04 серпня 2020 о 11:02

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що 10 серпня – граничний термін подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за перше півріччя 2020 року платниками, звітним періодом для яких є календарний квартал.

Фінансова звітність та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, що подаються відповідно до норм Податкового кодексу, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною.

Крім того, податкова декларація повинна містити обов'язкові реквізити, зокрема інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації.

Сплатити податок на прибуток, задекларований за півріччя 2020 року, потрібно не пізніше 19 серпня 2020 року.

Звертаємо увагу, Державна податкова служба України у листі від 04.06.2020 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07 повідомила про особливості заповнення Декларації з податку на прибуток у зв’язку із набранням чинності Закону України від 16.01.2020 р. № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Зокрема, у разі виплати доходів нерезидентам у 2020 році юридичні та фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають подати за звітний 2020 рік декларацію з додатком ПН, у якому відображають такі доходи нерезидентів та відповідні суми податку.

Платники податку на прибуток, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:

– разом із Декларацією з податку на прибуток фінансову звітність, складену до її перевірки аудитором;

– річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня наступного за звітним року.

При цьому, якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності зазнали змін порівняно з показниками фінансової звітності, яка була подана разом з Декларацією з податку на прибуток, та такі зміни вплинули на показники такої річної декларації, платники податку на прибуток повинні подати уточнюючу декларацію до річної податкової декларації у строк не пізніше 10 червня.

Зазначені норми вперше застосовуються у 2021 році за підсумками 2020 звітного року.

Звертаємо увагу, у зв’язку із підвищенням вартісного критерію річного доходу для незастосування різниць з 20 до 40 млн грн, платники податку на прибуток, у яких річний дохід за 2020 звітний рік не перевищує 40 млн грн:
– зможуть прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, у декларації за 2020 рік;

– застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.

При цьому у 2020 році річний звітний період з податку на прибуток застосовується платниками, у яких річний дохід за 2019 звітний рік не перевищує 20 млн гривень.