Головне управління ДПС
в Івано-Франківській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Основні зміни з податку на додану вартість

опубліковано 01 червня 2020 о 17:44

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що Законом України від 16.01.2020 року № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу щодо адміністрування податку на додану вартість.

Відповідно до прийнятих змін, відбулись новації в порядку реєстрації платником ПДВ. Зокрема, скорочено строк подання заяви про  добровільну реєстрацію. Тепер її треба подавати не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого особа бажає зареєструватись платником ПДВ. До впровадження цього Закону реєстраційна заява подавалась не пізніше ніж за 20 календарних днів. Крім того, відтепер подавати таку заяву треба лише в електронному вигляді.

Для звітності з ПДВ запроваджується єдиний звітний період – календарний місяць. Тобто, платники єдиного податку ІІІ групи із ставкою 3%, а також платники єдиного податку ІV групи – сільськогосподарські товаровиробники, які сплачують ПДВ, повинні подавати декларацію з ПДВ щомісячно.

Забезпечується можливість формування податкового кредиту платниками, які застосовують касовий метод податкового обліку у випадку, якщо оплата придбаних товарів/послуг здійснюється більше ніж через 1095 днів, з дати складення податкових накладних у зв'язку з відсутністю фактів списання коштів з банківського рахунку, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати такого списання, надання інших видів компенсацій.

Можливість застосування касового методу обліку ПДВ поширюватиметься і на операції з виконання підрядних будівельних робіт суб'єктами підприємницької діяльності, в т.ч. підрядниками та субпідрядниками (п. 187.1 ПКУ).

Нові строки реєстрації зведених накладних. Щодо зведених податкових накладних, складених за операціями, визначеними п. 198.5 ПКУ та п. 199.1 ПКУ встановлюється особливий термін реєстрації – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені, а не 15 к.д. як було раніше.

Врегульовується питання врахування у системі електронного адміністрування податку суми коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку відповідно до статті 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ по задекларованих до сплати податкових зобов’язаннях.

Також внесені зміни у визначення бази оподаткування ПДВ.  Базою оподаткування для експортних операцій  буде договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації, проте не нижче ціни їх придбання або звичайної ціни для самостійно виготовлених товарів. 

Визначення бази оподаткування для операцій з постачання електричної енергії, виходячи з ціни, яка склалася на ринку електричної енергії без необхідності донарахування податкових зобов’язань з ПДВ, якщо така ринкова ціна електричної енергії менша за ціну її придбання.

Відновлення застосування нульової ставки ПДВ до операцій з експорту сої та ріпаку. До внесення змін до операцій з експорту сої та ріпаку застосовувався режим звільнення від оподаткування ПДВ, який виключав можливість декларування до відшкодування сум ПДВ за такими операціями.

Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з безоплатної передачі у володіння і користування транспортних засобів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки). У разі порушення цільового використання таких транспортних засобів або їх відчуження на митній території України платник податків зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент безоплатної передачі таких транспортних засобів, а також сплатити пеню відповідно до закону.

Також звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками.

Звільняються від оподаткування операції з постачання та ввезення на митну територію України товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв. Порядок звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави та/або правил міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку (п. 197.2 ПК).

Водночас з переліку пільгових у п. 64 підрозд. 2 розд. ХХ ПК виключаються операції з ввезення на територію України електрогенераторів, електричних трансформаторів.

Продовжується до 31.12.2022 року дія п. 65 підрозд. 2 розд. ХХ ПК щодо надання розстрочки зі сплати ПДВ платниками податків, які імпортують обладнання і комплектуючі за переліком кодів УКТЗЕД, зазначених у цьому пункті.

Також, зміни торкнулися штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної та розрахунку коригування.

Зміни вносяться до п. 1201.1, 1201.2 ПКУ. Зокрема:

- у разі порушення платниками податку на додану вартість граничного строку реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ або які оподатковуються за нульовою ставкою та ін., тягне за собою накладення штраф в розмірі 2 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 гривень (п. 1201.1 ПКУ);

- у разі відсутності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування, складеної на операції з постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування ПДВ та на операції, що оподатковуються за нульовою ставкою та ін., що зазначена в податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу – тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 5 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 3400 гривень.