Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Перелік вакантних посад у ДПС в Івано-Франківській області станом на 15.04.13

опубліковано 15 квітня 2013 о 09:08

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД У ДПС В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 15 КВІТНЯ 2013 РОКУ

- заступник голови;

- заступник начальника відділу моніторингу грошових операцій управління податкового контролю;

- головний державний податковий ревізор – інспектор відділу моніторингу грошових операцій управління податкового контролю;

- старший державний податковий ревізор – інспектор відділу моніторингу грошових операцій управління податкового контролю;

- старший державний податковий ревізор – інспектор відділу моніторингу грошових операцій управління податкового контролю;

- головний державний податковий ревізор – інспектор сектору планування та організації податкового контролю, інформаційного забезпечення та аналітичної роботи управління податкового контролю;

- старший державний податковий інспектор відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах державної податкової служби здійснюється у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2002 р. N 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами та доповненнями, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164

Рішення про проведення конкурсу приймається керівником податкового органу за наявності вакантної посади. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця; у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам; позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін; в інших випадках, установлених законами.

Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є - кандидатами на зайняття вакантної посади.

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади здійснюється шляхом публікації оголошення в пресі або через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу. Наступним етапом організації проведення конкурсу є прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідно рівня посади. Проведення іспиту та відбір кандидатів проводиться комісією, створеною в податковому органі, що очолює заступник (перший заступник) керівника орану державної податкової служби. Термін прийняття документів триває протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
  • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
  • відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;
  • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
  • довідку про стан здоров'я;
  • письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Основні вимоги до кандидатів визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків вакантної посади, розміру та умов оплати праці надається сектором персоналу ДПС в області телефоном 77-18-92.